Activiteiten

 • Terugblik Mens, Werk en Organisatie congres 2022

  Op 29 september 2022 vond het tweejaarlijks Praktijk & Onderzoek congres van het lectorennetwerk Mens, Werk en Organisatie (MWO) plaats. Het netwerk – mede mogelijk gemaakt door de platformregeling van Regieorgaan SIA – bestaat uit ruim 30 Nederlandse lectoraten die met meer dan 200 docent-onderzoekers onderzoek doen naar vraagstukken gericht op het vlak van HRM, arbeid en welbevinden. Het congres vond plaats in de LocHal te Tilburg. Tijdens dit Mens, Werk en Organisatie congres stonden de volgende drie thema’s centraal: Inclusieve arbeidsmarkt Het thema inclusieve arbeidsmarkt heeft een position paper over ‘inclusie’ ontwikkeld. Deze paper was de kapstok voor een gesprek over het perspectief waarmee we kijken naar de inclusieve arbeidsmarkt als normatief doel. Tevens is aandacht besteed aan een leernetwerk rondom inclusief werkgeverschap met werkgevers en studenten uit de regio’s Zwolle, Arnhem/Nijmegen en Utrecht. In de 2e en 3e ronde zijn verschillende projecten toegelicht waarin de arbeidsmarktparticipatie van verschillende groepen, zoals vluchtelingen en internationaal talent, nader is onderzocht. Leven lang ontwikkelen De subgroep Leven lang ontwikkelen heeft de afgelopen jaren de krachten gebundeld om meer kennis te ontwikkelen over de wijze waarop complexe samenwerkingen in learning communities – samenwerkingen waarin publieke en private organisaties samenwerken, leren en innoveren – kunnen bijdragen aan het versterken van de arbeidsmarkt. Er zijn door de lectoraten verschillende best practices ontwikkeld in projecten in verschillende sectoren (zorg, ict, installatie, logistiek etc.). Tevens heeft de groep gewerkt aan de ontwikkeling van gezamenlijk onderwijs en een fikse bijdrage geleverd aan een special issue over Leven lang Ontwikkelen in Tijdschrift voor HRM. In de 2e en 3e ronde zijn zo’n 20 onderzoeken besproken, onder meer over skills paspoorten, regionale samenwerking op de arbeidsmarkt en collectief leren. Vitaal werk(en) De afgelopen twee jaar hebben de lectoren bij het thema vitaal werk(en), in co-creatie met werknemers (vakmensen) en hun werkgevers, achterhaald wat vakmensen nodig hebben om langer lekker te kunnen blijven werken. Dit heeft geleid tot infographics, workshops en een symposium. Tijdens de 1e ronde van het congres zijn de bevindingen uit deze gezamenlijke activiteiten gedeeld. Vervolgens is in drie sessies nog verder gesproken over onder meer werken en mantelzorg en veerkracht. HBO-innovatieprijs De uitreiking van de hbo-innovatieprijs Mens, Werk en Organisatie 2022, werd mogelijk gemaakt door de NSvP en het lectorennetwerk Mens, Werk & Organisatie. De prijzen van 1500, 1000 en 500 euro werden uitgereikt aan drie hbo-bachelor studenten met de meest innovatieve en breed toepasbare beroepsproducten die op basis van praktijkgericht of ontwerpgericht onderzoek zijn ontwikkeld. De gedeelde 2e prijs was voor Ilse Quak (Hogeschool Inholland) en Greg Schoone (Hogeschool van Amsterdam). De 1e prijs is gewonnen door Ilme Mulders (Fontys Hogeschool) met haar werkboek en aanpak voor teambuilding: de teamversneller. Foto’s Bekijk hier de presentaties terug! Tijdens het congres werden er verschillende sessies verzorgd. De PowerPoint presentaties zijn hieronder te downloaden. Vitaal Werken: Ronde 2 Hoe kies je je digitale assistent? Scholingsdeel-name en leercultuur in Groningen en Drenthe Platform Mentale Gezondheid op de werkvloer Het effect van de coronapandemie op het onderlinge contact tussen medewerkers en met studenten. Mentale gezondheid in spel, project en onderzoek Samenwerking HR en bedrijfsgezongeidszorg voor veerkracht van medewerkers Vitaal Werken: Ronde 3 Duurzame inzetbaarheid Friese Zorg Werken en mantelzorg: een citizen science aanpak   Inclusieve Arbeidmarkt: Ronde 2 Het samenleergesprek: Groeien door samen te leren Eigen regie in de schoonmaak- en glazenwassers branch Duurzame en innovatieve samenwerking in het ecosysteem van sociaal ondernemers Werk als middel naar inclusie van vluchtelingen? Inclusieve organisatie-cultuur bij Windesheim Inclusieve Arbeidsmarkt: Ronde 3 Entree-studenten op weg helpen naar werk Creëren arbeids-kansen onder (afgestudeerde) studenten van het hoger onderwijs Beter weten wat werkt voor jou Praktisch tools om impact van arbeidsprati-cipatie te meten Monitoring opleidings-programma statushouders tot buschauffeurs bij Keolis NL Aantrekken en behouden van internationaal talent   Leven Lang Ontwikkelen: Ronde 2 Economische kwalificatieveroudering en ontwikkelingsmogelijkheden in het werk De invloed van scholing op de wendbaarheid van inwoners in de regio Zwolle Leren door innoveren met ervaren professionals De logistieke skills in een veranderende logistieke wereld Heel Holland matcht: de meerwaarde van skills matching voor werkgevers Help (eigen)wijs grijs op reis, digitale skills paspoort bij vijftigplussers Onderzoekend coachen of coachend onderzoeken De sleutelrol van bruggenbouwers in learning communities Autonomie in samenspraak: een actie(f) interprofessioneel leertraject in de verpleeghuiszorg Talentmonitor: in kaart brengen van dynamiek op de Noordelijke arbeidsmarkt MKB route in het HBO Leven Lang Ontwikkelen: Ronde 3 Leerervaringen van schoolleiders kinderopvang managers: een logboekstudie Werken is leren; blijven werken aan krachtige leerwerkomgevingen Starten op de arbeidsmarkt Met een triple helix naar partnership naar nieuwe werkgelegenheid Transdisciplinaire samenwerkingsverbanden: groei en ontwikkelstadia De SMS-Tool: Strategische Motieven voor interorganisationele samenwerking Learning Communities: het verbinden van werken, leren en innoveren De bijdrage van leernetwerken aan verander- en innovatieprocessen in organisaties LLO in de tuinbouwsector: samen aan de slag met transities Experimenteren met mens-cobot samenwerking: aanjagers van mensgericht ontwerp Het combineren van banen binnen en buiten het onderwijs als vliegwiel voor Leven Lang Ontwikkelen   Meer lezen over de onderzoeken? Het Tijdschrift voor HRM slaat een brug tussen theorie en praktijk, kennis en beleid. Dit doet het tijdschrift door het open access publiceren van artikelen, columns en boekbesprekingen. De afgelopen jaren is er door verschillende onderzoekers uit het lectorennetwerk Mens Werk en Organisatie gepubliceerd in Tijdschrift voor HRM, ook over de onderzoeken die tijdens het congres gepresenteerd zijn. Zo zijn er themanummers geweest over inclusieve arbeidsmarkt en leven lang ontwikkelen, en zijn er verschillende artikelen over vitaal werken gepubliceerd. Wil je deze artikelen lezen, klik dan op deze link.


  Lees meer
 • 2022 – HRM Praktijk en Onderzoek Congres Mens Werk en Organisatie

  Duurzaam werken in de toekomst Het netwerk (mede mogelijk gemaakt voor de platformregeling van Regieorgaan SIA) bestaat uit ruim 30 Nederlandse lectoraten, die jaarlijks met meer dan 200 docent-onderzoekers, onderzoek doen naar vraagstukken gericht op het vlak van HRM, arbeid en welbevinden. Het thema van dit jaar is ‘Duurzaam werken in de toekomst’. Duurzaam werken gaat o.a. over het aanboren en benutten van de talenten van de beroepsbevolking, over de ruimte die werknemers krijgen (en nemen) om zich blijvend te ontwikkelen en op vitale wijze in te zetten op de arbeidsmarkt. Tijdens de dag zetten we daarom drie thema’s centraal: Inclusieve arbeidsmarkt, Leven Lang Ontwikkelen en Vitaal werken. Ben jij geïnteresseerd in de laatste trends en onderzoeksresultaten op deze thema’s? Wil jij weten wat je hiermee kunt doen in jouw onderwijs of organisatie? Dan is dit congres de unieke gelegenheid om je de meest recente kennis tot je te nemen en met collega’s te sparren over nieuwe ontwikkelingen. Programma Tijd Locatie 9:00 – 17:00 uur Fontys Hogeschool, Tilburg


  Lees meer
 • 2022 – 10 Februari: Festival Lekker Werken voor Vakmensen

  Hoe kunnen vakmensen langer lekker werken? Doel van het festival We nodigen je persoonlijk uit om op 10 februari de vraag ‘hoe kunnen vakmensen langer lekker werken’ verder te verkennen. Met vakmensen bedoelen we praktijkgeschoolde mensen die vooral met hun handen werken. We willen in dit festival: Kennis uit recente onderzoeken delen en toetsen aan ervaringen In beeld krijgen hoe we de komende 10 jaar hieraan kunnen samenwerken Wat gaan we doen? We starten met een korte presentatie van praktische handreikingen. Die zijn gemaakt door diverse onderzoeksteams samen met vakmensen. In de eerste ronde van het festival gaan we in kleine groepen deze praktische handreikingen bespreken. Wat vind je ervan? Wat kan er nog beter? Na de pauze gaan we in dezelfde kleine groepen beelden maken van waar we naar toe willen in de komende 10 jaar als het gaat om lekker langer werken voor vakmensen. Die beelden delen we in de grote groep. Wie komen er? We willen niet zomaar iedereen, we nodigen een select gezelschap uit. Om een goede mix te krijgen van vakmensen, onderzoekers, leidinggevenden, beleidsmakers en professionals die duurzaam vitaal werken voor vakmensen belangrijk vinden. We vragen jou om erbij te zijn, en ook om vakmensen mee te nemen die willen laten horen wat zij nodig hebben. Hartelijke groet van het team Duurzaam Vitaal Werken van het Breed Platform Arbeid, Klaske Veth, lector Hanzehogeschool Groningen Josephine Engels, lector HAN Hogeschool Sarah Detaille, associate lector HAN Hogeschool André Bieleman, associate lector Saxion Hogeschool Tonnie van der Zouwen, lector Avans Hogeschool


  Lees meer
 • HRM Praktijk en Onderzoek congres 6 november 2020 – een terugblik

  Vrijdag 6 november heeft het online congres HRM Praktijk en Onderzoek plaatsgevonden, met als thema ‘De impact van HRM-praktijkgericht onderzoek. Dit congres werd alweer voor de zesde keer georganiseerd, en dit keer online zoals je het fysiek zou ervaren. Met 43 workshops en 72 sprekers en presentaties en in totaal 176 bezoekers online is het congres een groot succes geworden. De impact van hogescholen en universiteiten van groot belang Petra Smeets, lid college van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen verzorgde de inleiding. Ze heeft het over het verdwijnen van 181.000 banen, ondanks de steun van de overheid de afgelopen tijd. Dit is ook zorgelijk voor de HRM processen. We blijven volgens haar te lang hangen in publicaties en presentaties en we kijken te weinig naar de praktijk, prototype en product. Hogescholen kunnen een belangrijke functie vervullen in dit proces. Ton Wilthagen vertelt hoe veerkrachtig en daadkrachtige de arbeidsmarkt juist in deze tijd moet zijn en dat daarin regionale samenwerking erg belangrijk is. Dit is door de huidige situatie nog moeilijker dan de vorige financiële crisis. Mensen, bedrijven en regio’s lopen grote risico’s. De impact van universiteiten en hogescholen op de regionale samenwerking is daarin van groot belang. Bekijk hier de gehele opname van de inleiding, en presentatie van keynote spreker Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan de Universiteit Tilburg. Mark Mobach, lector Facility Management gesproken over praktijkgericht onderzoek wat is het en wat heb je er precies voor nodig om succesvol praktijkgericht onderzoek te doen. Hij gebruikt een aantal voorbeelden uit de praktijk, gericht op het systeem hoe verbind je onderzoek, onderwijs en praktijk aan elkaar. Je hebt niet alleen visie, tijd, geld, ruimte en ondersteuning nodig maar ook lef! Michiel Kahmann, directeur P&O van het Universitair Medisch Centrum Groningen sprak over het Platform Mentale Gezondheid en de visie op mentale gezondheid vanuit het UMCG. Bekijk hier de gehele opname presentatie van keynote spreker lector Mark Mobach, lector Facility Management aan de Hanzehogeschool Groningen en Michiel Kahmann, directeur P&O Universitair Medisch Centrum Groningen. Juist het praktijkonderzoek op het hbo kan ons helpen in deze coronacrisis ScienceGuide, een podium die iedereen in het hoger onderwijs, de wetenschap en de kennissector verbindt, was aanwezig tijdens het congres. Lees hier het artikel Juist het praktijkonderzoek op het hbo kan ons helpen in deze coronacrisis. Programmaboekje Workshops en presentaties Bekijk hier het gevarieerde aanbod van presentaties in de workshops en bekijk waar mogelijk de online opnames terug. Linkjes naar opnames HRM Praktijk en Onderzoek Congres 6 november 2020 Opening, inleiding en 1e keynote 2e Keynote Workshops Vitaal werken 1 Workshops Vitaal werken 2 Workshops Inclusie 2 Workshops Leven Lang Ontwikelen 1 Workshops Leven Lang Ontwikkelen 3-1 Workshops Leven Lang Ontwikkelen 3-2 Workshops Leven Lang Ontwikkelen 3-3 Workshops Inclusie 4 Workshops Leven Lang Ontwikkelen 5 Workshop Leven Lang Ontwikkelen 6-1 (geen toestemming voor publicatie) Workshops Leven Lang Ontwikkelen 6-2 Workshops Leven Lang Ontwikkelen 6-3 Workshops Herwaardering van Werk Workshops Inclusie 5 Presentatie Workshops  Vitaal werk(en) Succesvol Projectmanagement in China – Een exploratief onderzoek ten behoeve van curriculumontwikkeling Action Research Platform Mentale Gezondheid – Samen sterk voor extra gezonde jaren op het werk Voorbij duurzame inzetbaarheid: ervaringskennis als brandstof voor innovatief gedrag Werk en welzijn van medewerkers in tijden van corona: eerste lessen uit onderzoek onder medewerkers op de Hogeschool van Amsterdam Kwaliteitsindicatoren binnen de ziekenhuiszorg: een exploratie van de door zorgprofessionals ervaren registratielast en de gevolgen hiervan voor hun werkplezier Leiderschap op de werkvloer Vitaal aan het werk – maar wat heb jij hiervoor nodig? – Het vitaliteitsspel Workshops Inclusie Het gesprek in beeld: leren van interacties met werkzoekenden Arbeidsinclusie kwetsbare medewerkers Hogeschool Rotterdam Nieuwe baanmethodiek: routes naar werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Naar integrale aanpak voor zij-instroom naar de techniek met behulp van ‘sociale innovatie business model canvas’ Statushouders voor de klas, of nog niet? Zij-instroom van statushouders in de logistiek. Een verkenning Laat ze niet los – Een verkenning naar wat nodig is voor een duurzame overstap naar de arbeidsmarkt voor jonge professionals met psychische of psychiatrische klachten Blijven werken; zó houden we mensen met psychische klachten binnenboord. Bevindingen van en over medewerkers met een lage SES Gildeleren voor kwetsbare jongeren Pionieren in Zaanstad: Integraal werken in wijkteams die de verbinding zoeken tussen WMO en Participatiewet Digitale inclusie – Een HRM-onderzoeksagenda Stimuleren van arbeidsparticipatie via aanbestedingen; een kwantitatieve analyse Social impact beloond: een ontwerpgericht handelingsonderzoek naar het meten van social impact bij arbeidsparticipatie Op welke wijze kan de leidinggevende ondersteunen bij de koppeling van talent aan werkactiviteiten en organisatiedoelen Leven Lang Ontwikkelen Skillspaspoort: een kwalitatieve verkenning onder werkgevers en werknemers Werken aan employability; Leo Loopbaan, een loopbaancentrum gericht op het bevorderen van de employability van de Limburgse beroepsbevolking Bevorderen van leren in het innovatieproces van House of Skills Learning communities als innovatieversneller Succesfactoren voor het verduurzamen van opbrengsten van learning communities (in de Greenport) en de rol die de HRM professional hierbij kan spelen Ontwikkeling van ontwerpprincipes voor een krachtige leerwerkomgeving Het geheel is meer dan de som der delen: een experimental learninig lab voor een interdisciplinaire Master Onbenut potentieel van hybride docenten Omscholing en behoefte aan ICT personeel Intrapreneurship; Wat, waarom en hoe? Best pratices in tijden van Corona Wicked Explorer Bedrijfsscholing in partnerschap Leercultuur in het MKB; geen luxe maar noodzaak Het creëren van een lerende innovatieve organisatie; een theoretisch model en praktijkvoorbeelden Bruggenbouwers in het hoger onderwijs. Een praktijkgericht onderzoek naar competenties en professionalisering Studeren en werken in Groningen; eerste bevindingen van de Talentmonitor Beroepen in het groen: (te) onbekend, (te) onbemind Impact van digitalisering op loopbanen en de arbeidsmarkt in de provincie Limburg (Her)waardering van werk De Wijk als werkgever De consequenties van flexibele arbeid voor vast personeel Samenwerken met een collaboratieve robot: een verkenning van de gevolgen voor de inrichting en beleving van werk


  Lees meer
 • 2020 – HRM Praktijk & Onderzoek congres  6 november

  Impact van HRM-praktijkonderzoek Het congres vindt dit jaar plaats bij de Hanzehogeschool Groningen. Dit keer zal het een speciale digitale editie worden waar docenten, onderzoekers en mensen uit het bedrijfsleven elkaar kunnen ontmoeten. De Hanzehogeschool Groningen als host zorgt vanuit Groningen voor een programma waarin actie en rust elkaar op een dynamische manier afwisselen. De onderzoekersmiddag wordt in verband met COVID-19 dit jaar niet georganiseerd.


  Lees meer
 • 2020 – 16 juni Eerste Themabijeenkomst subgroep Vitaal Werk(en)

  Behoeftepeiling bij praktijkpartners rondom leefstijlinterventies op de werkplek Op 16 juni  2020 zal een eerste themabijeenkomst gehouden worden met de subgroep Vitaal Werk(en), bestaande uit de lectoren: Klaske Veth, Tonnie van der Zouwen, Annet de Lange, Sarah Detaille, André Bieleman en Josephine Engels. Inhoud bijeenkomstDeze themabijeenkomst heeft in deze bijzonder tijd een ander karakter gekregen dan een breed uitgedragen themabijeenkomst: Er is voor gekozen om onze landelijke partner, het RIVM, platform te geven om in een gesubsidieerd onderzoek rondom leefstijl op de werkplek een eerste behoeftepeiling te houden. Dat gebeurt onder de praktijkpartners die meedoen in het onderzoek. In een digitale omgeving zijn de organisaties uitgenodigd om met directeuren, HR-adviseurs,  Bedrijfsleiding, Arbocoördinatoren, (13 mensen), enz. mee te praten over vragen als:       Aan welk van de leefstijlthema’s (BRAVO = Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding,   Ontspanning) hecht uw organisatie de meeste waarde?        Hebben jullie al positieve ervaringen met een programma gericht op het  bevorderen van de gezondheid van medewerkers? Wat waren de succesvolle  factoren?        Heeft u ook programma’s gehad die niet succesvol waren? Welke factoren speelden hierin een rol?        Hoe komen we tot een integrale aanpak van leefstijl op de werkplek? Denk daarbij aan interventies op individueel, team- en organisatieniveau? Vanuit het RIVM zullen twee mensen de focusgroep leiden. Wat doen de lectoren? De lectoren van het BPA zullen als toehoorder aanwezig zijn. Producten die zij zullen opleveren zijn een artikel voor een vaktijdschrift (bijv. het tijdschrift voorHRM) en een infographic met de opgehaalde behoeften / randvoorwaarden, die voor andere bedrijven, maar ook voor studenten en docenten interessant zijn.


  Lees meer
 • Organisaties en HR in verandering: de robot de baas?

  Een gratis Massive Open Online Course is beschikbaar over de toekomst van werk en HRM op basis van vijf praktijkcases en onderzoek vanuit de HRM lectoraten. Droom of realiteit In hoeverre is het droom of werkelijkheid dat de robot de werkvloer zal overheersen, dat slimme systemen voor een hele andere relatie en manier van samenwerken tussen klanten, leveranciers en bedrijven gaan zorgen en in hoeverre verovert hypermoderne technologie als augmented reality, bedrijven? In deze online course leer je hoe organisaties, werk en de werknemer van de toekomst eruit zien. Middels cases van vijf bedrijven in de Smart Industry leer je wat de enorme impact van technologie is op bedrijfsvoering, manieren van samenwerken en de inrichting van werk. Opzet Na een korte introductie, waarin je leert wat er zo vernieuwend is aan Smart Industry en welke gevolgen Smart Industry volgens bedrijven gaat hebben op werk, doorloop je vijf cases. In elke van deze cases maak je kennis – aan de hand van tekst, videofragmenten en opdrachten – met een specifiek aspect van Smart Industry. De aanbevolen volgorde van de cases staat in onderstaande tabel weergegeven. De MOOC is echter zodanig ingericht dat je de cases in willekeurige volgorde kunt volgen of alleen een individuele case kunt doen. Het is echter zeer aan te raden om altijd beginnen met de cases Trumpf. Aan het einde van de MOOC kun je desgewenst een eindopdracht doen en laten toetsen voor certificering. De studiebelasting van de totale MOOC is vijf EC: 140 uur. Starten met de MOOC kan via deze link. Maak eerst een gratis account aan en kies vervolgens voor de MOOC Smart Industry. Bij vragen kun je altijd contact opnemen via


  Lees meer
 • MOOC Smart Industry: de toekomst van werk en hrm

  Een gratis Massive Open Online Course over big data analytics, inclusief een KLM big data case specifiek voor HRM studenten en professionals. Informatie MOOC Smart Industry: de toekomst van werk en hrm Deze gratis online cursus gemaakt door Saxion en TechYourFuture bevat vijf Smart Industry praktijkcasussen die gemaakt zijn met bedrijven uit de Smart Industry. Je leert hoe technologische ontwikkelingen leiden tot veranderingen in organisaties en werk. Je volgt deze MOOC als je wilt leren: – wat Smart Industry is en wat de daarmee samenhangende technologische ontwikkelingen concreet betekenen voor organisaties; – wat de toekomst van werk is en hoe werk verandert door technologische ontwikkelingen; – wat de gevolgen zijn van Smart Industry voor organisaties en welke (nieuwe) business uitdagingen ontstaan door Smart Industry. Opzet van de MOOC In elke case wordt een deelaspect van Smart Industry uitgelicht. Met behulp van praktische voorbeelden en vraagstukken vanuit de vijf bedrijven en aanvullende theorie maak je kennis met de effecten van Smart Industry. Het doorlopen van elke case duurt ongeveer tien tot twintig uur. Na de vijf cases volgt een integrale eindopdracht. De totale studiebelasting van de MOOC staat gelijk aan 5EC (140 uur). Je kunt de MOOC desgewenst ook sneller doorlopen zonder eindopdrachten of door je te beperken tot 1 of meerdere cases. Inhoud van de MOOC De MOOC bestaat uit vijf praktijkcases: Trumpf – Wereldbekende machinebouwer uit Duitsland die als toonaangevend wordt gezien op het gebied van Smart Industry ontwikkelingen. In deze case: introductie verkenning Smart Industry: effecten van Smart Industry op organiseren, businessmodellen en de inrichting van werk. Norma – Productiebedrijf uit Hengelo waar robotisering op de werkvloer is doorgedrongen. In deze case: gevolgen van Smart Industry voor de inhoud van werk, competenties en het ontwikkelen van technici voor dit veranderde werk. Bronkhorst High-Tech – Productiebedrijf in Ruurlo waar technologie op het punt staat door te dringen in sales en productie. In deze case: gevolgen Smart Industry voor sales en productie. Technologie-acceptatie, mens-robot samenwerking en het voorbereiden van medewerkers op Smart Industry. Aebi Schmidt – Bedrijf in Rijssen dat een omslag heeft gemaakt van traditioneel zoutstrooien naar innovatieve gladheidsbestrijding met high-tech machines en dienstverleningsmodellen. In deze case: Smart Industry & servitization: de gevolgen van de omslag van productie naar dienstverlening voor het business model, productie en HRM. Veco B.V. – Bedrijf in metaalprecisie in Eerbeek, met veel activiteiten op het gebied van Research & Development. In deze case: de gevolgen van digitalisering op het gebied van data, (agile) HRM-beleid en de samenwerking van technici met klanten. Doelgroep De MOOC is primair vormgegeven voor studenten en docenten uit economische en technische opleidingen, hr medewerkers en andere professionals geïnteresseerd in de ontwikkelingen binnen de Smart Industry. De MOOC staat natuurlijk ook open voor andere studenten en professionals die willen kennismaken met de gevolgen van Smart Industry. Inschrijven In februari gaat de eerste editie van deze cursus van start. We nodigen je graag uit om de MOOC te doorlopen en te testen. Je kunt je daarvoor nu alvast inschrijven op: openonderwijs.saxion.nl. Maak op die website eerst een account aan en schrijf je vervolgens in voor de course ‘Smart Industry’. Per februari staat de course vervolgens open. De MOOC kan in een zelf bepaald tempo doorlopen worden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Stephan Corporaal, associate lector Smart Industry & Human Capital ().


  Lees meer
 • NSvP en Breed Platform Arbeid lanceren HBO-prijs voor productinnovatie

  Een nieuwe prijs in het leven geroepen voor HBO-bachelor studenten met innovatieve praktijkproducten: De HBO-innovatieprijs Mens, Werk en Organisatie Over de prijs De prijs is bestemd voor HBO-bachelor studenten met de meest innovatieve en breed toepasbare beroepsproducten die op basis van praktijkgericht of ontwerpgericht onderzoek zijn ontwikkeld. Inhoudelijk gaat het om een prijs voor praktisch toepasbare methoden, instrumenten en technieken gerelateerd aan de thema’s: leven lang ontwikkelen, inclusie, waarde van werk en vitaal werk(en). De prijs richt zich op een innovatief en (breed) toepasbaar beroepsproduct. Er worden jaarlijks drie prijswinnaars aangewezen die hun prijzen van respectievelijk 1500, 1000 en 500 euro in ontvangst nemen tijdens een conferentie in november. Wie kunnen indienen? Alleen innovatieve en kwaliteit goed onderbouwde (beroeps)producten, (beloond met een 8 of hoger) kunnen worden ingediend. De voordracht wordt gedaan door de onderwijsinstellingen zelf. Er kunnen maximaal 2 producten per onderwijsinstelling worden voorgedragen. De onderwijsinstelling stelt de studenten zelf in kennis over de voordracht. Wanneer en hoe kan worden ingediend? Ieder jaar worden hogescholen uitgenodigd tussen 1 juni en 15 juli hun beste beroepsproducten van het voorafgaande studiejaar in te dienen. De beschrijving van het praktijkproduct met de bijbehorende onderbouwing kan worden gemaild aan het secretariaat van het Breed Platform. Het secretariaat kan ook terugkoppelen naar de hogeschool als het maximum van twee inzendingen is overschreden, waarna de betrokken lectoren de definitieve selectie maken. Hoe worden de prijzen uitgereikt? De inzendingen worden in de zomer door een onafhankelijke jury beoordeeld. Uit de inzendingen selecteert de jury vijf genomineerden die mogen pitchen op de conferentie. De jury bepaalt vooraf de eerste en de tweede prijs, voor de toekenning van de derde prijs is de pitch doorslaggevend. Tijdens de conferentie worden de prijzen uitgereikt aan de drie winnaars. Over de initiatiefnemers De HBO-innovatieprijs Mens, Werk en Organisatie is een initiatief van de NSvP: kennisplatform  www.innovatiefinwerk.nl, dat zich richt op een waardevolle en menswaardige toekomst van werk, en het Breed Platform Arbeid, een samenwerkingsverband van 32 lectoren die onderzoek verrichten op het brede terrein van arbeid.


  Lees meer
 • MOOC HR data analytics

  Een gratis Massive Open Online Course over big data analytics inclusief een KLM big data case, specifiek voor HRM-studenten en professionals. MOOC Business Analytics Bedrijven hebben enorm veel data beschikbaar binnen de eigen organisatie die gebruikt kunnen worden om processen te analyseren en te optimaliseren. Als (startend) professional krijg je dan ook steeds vaker te maken met vraagstukken waarbij het analyseren en interpreteren van data een belangrijke vaardigheid is. Om de data inzichtelijk te maken, kun je diverse programma’s gebruiken, bijvoorbeeld Tableau of PowerBI. Casussen In deze MOOC werk je aan drie casussen alvorens je de eindopdracht afrondt. Er zijn vijf casussen ontwikkeld: Ikwilvanmijnautoaf.nl, Auping, KLM, MST en Saxion waardoor je keuze hebt welke drie casussen jij volgt (uiteraard mag je ze ook allemaal doen!). Voor meer informatie kun je contact opnemen met Stephan Corporaal, associate lector Smart Industry & Human Capital ().


  Lees meer
 • Vierde, herziene druk verschenen van Handboek arbeid & gezondheid

  Deze vierde editie van het Handboek Arbeid & Gezondheid geschreven door Yvonne Heerkens, André Bieleman, Harald Miedema, Josephine Engels en Marcel Balm is geheel geactualiseerd. Werk is belangrijk voor mensen; werk draagt bij aan zelfstandigheid, zelfrespect en ontplooiing. En met de toenemende vergrijzing en flexibilisering van de arbeidsmarkt is het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie een steeds grotere uitdaging.  Hoe pak je dat aan? Deze vierde editie van het Handboek arbeid & gezondheid sluit naadloos aan bij de recente ontwikkelingen in werk en gezondheid, zoals de gevolgen van de COVID-19-pandemie. In het traject van het aan het werk krijgen (inclusie / integratie), aan het werk houden en het weer terugbrengen naar het werk (re-integratie) spelen – naast de werkende zelf – veel professionals een rol, waaronder paramedici, arbeidsdeskundigen, arboverpleegkundigen en toegepast psychologen. Zij vormen samen de doelgroep van dit handboek. Ook andere (arbo)professionals zijn betrokken, zoals bedrijfs- en verzekeringsartsen, HRM-managers en preventiemedewerkers. Het Handboek Arbeid & Gezondheid is onmisbaar voor iedereen in opleiding tot beroepen gericht op het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie. Ook voor alle professionals die al werken in het mooie maar complexe veld arbeid en gezondheid is dit boek een nuttige bron van informatie.


  Lees meer
 • 2018 – 9 November Lustrum HRM Praktijkonderzoek Congres

  9 November 2018 Lustrum HRM Praktijkonderzoek Congres Eenmaal in de twee jaar organiseert het HRM lectoren netwerk het HRM Praktijk & Onderzoek congres. Dit congres biedt bezoekers een unieke gelegenheid om zich te verdiepen in de laatste trends en onderzoeksresultaten binnen het vakgebied van HRM. Er wordt praktijkgericht onderzoek gedeeld van en met vakmensen. Doelgroep: HRM docenten, medewerkers en onderzoekers van hogescholen, onderzoekers van instituten en andere kennisinstellingen en HRM adviseurs, (HR-)consultants en leidinggevenden van bedrijven ontmoeten elkaar en wisselen hun kennis en wat hen bezighoudt uit. We zijn inmiddels toe aan het 5e congres, ons eerste Lustrum. Het vindt plaats op 9 november 2018 bij Saxion in Deventer.


  Lees meer
 • 2018 – 2 Oktober Werkconferentie Breed Platform Arbeid

  Locatie: Inholland Den Haag, Theresiastraat 8, Den Haag Tijdens deze middag presenteren we de Onderzoeksagenda, die mede op basis van jullie input is opgesteld, presenteren we de Website van het Breed Platform Arbeid én gaan we aan de slag om een aantal ideeën te genereren die in de periode oktober 2018-septeber 2019 uitgewerkt kunnen worden in gezamenlijke projectvoorstellen. Routebeschrijving Programma Tijd Programma 12.45-13.00 Inloop met koffie, thee, fruit (lunchen op eigen gelegenheid in kantine Inholland) 13.00-13.20 Welkom, uitleg programma, proces tot nu toe en vervolg 13.20-13.25 Lancering website als communicatiekanaal voor na de werkconferentie 13.25-13.45 Presentatie onderzoeksagenda 13.45-14.45 Ronde 1: in 3 of 6 groepen (1 of 2 groepen per thema): vragen en praktijken per thema  14.45-15.00 Pauze 15.00-16.00 Ronde 2: in 3 of 6 groepen (1 of 2 groepen per thema): vragen en praktijken per thema 16.00-16.30 Ophalen inspirerende ideeën uit de subgroepen met drankje en hapje


  Lees meer