Lectorennetwerk Mens, Werk en Organisatie

Een samenwerkingsverband van lectoren die vanuit verschillende hogescholen in het land praktijkgericht onderzoek verrichten op het brede terrein van Arbeid

ACTIVITEITEN CONTACT

Thema's Onderzoeksagenda

Hieronder geven we aan wat we de belangrijkste onderzoeksonderwerpen vinden. Bij de weergave hebben we geprobeerd om zo goed mogelijk aan te geven op welk niveau het (sub-)thema zich afspeelt en op welke stakeholders het zich richt.

Partners