Terugblik Mens, Werk en Organisatie congres 2022

Op 29 september 2022 vond het tweejaarlijks Praktijk & Onderzoek congres van het lectorennetwerk Mens, Werk en Organisatie (MWO) plaats. Het netwerk – mede mogelijk gemaakt door de platformregeling van Regieorgaan SIA – bestaat uit ruim 30 Nederlandse lectoraten die met meer dan 200 docent-onderzoekers onderzoek doen naar vraagstukken gericht op het vlak van HRM, arbeid en welbevinden. Het congres vond plaats in de LocHal te Tilburg.

Tijdens dit Mens, Werk en Organisatie congres stonden de volgende drie thema’s centraal:

Inclusieve arbeidsmarkt

Het thema inclusieve arbeidsmarkt heeft een position paper over ‘inclusie’ ontwikkeld. Deze paper was de kapstok voor een gesprek over het perspectief waarmee we kijken naar de inclusieve arbeidsmarkt als normatief doel. Tevens is aandacht besteed aan een leernetwerk rondom inclusief werkgeverschap met werkgevers en studenten uit de regio’s Zwolle, Arnhem/Nijmegen en Utrecht. In de 2e en 3e ronde zijn verschillende projecten toegelicht waarin de arbeidsmarktparticipatie van verschillende groepen, zoals vluchtelingen en internationaal talent, nader is onderzocht.

Leven lang ontwikkelen

De subgroep Leven lang ontwikkelen heeft de afgelopen jaren de krachten gebundeld om meer kennis te ontwikkelen over de wijze waarop complexe samenwerkingen in learning communities – samenwerkingen waarin publieke en private organisaties samenwerken, leren en innoveren – kunnen bijdragen aan het versterken van de arbeidsmarkt. Er zijn door de lectoraten verschillende best practices ontwikkeld in projecten in verschillende sectoren (zorg, ict, installatie, logistiek etc.). Tevens heeft de groep gewerkt aan de ontwikkeling van gezamenlijk onderwijs en een fikse bijdrage geleverd aan een special issue over Leven lang Ontwikkelen in Tijdschrift voor HRM. In de 2e en 3e ronde zijn zo’n 20 onderzoeken besproken, onder meer over skills paspoorten, regionale samenwerking op de arbeidsmarkt en collectief leren.

Vitaal werk(en)

De afgelopen twee jaar hebben de lectoren bij het thema vitaal werk(en), in co-creatie met werknemers (vakmensen) en hun werkgevers, achterhaald wat vakmensen nodig hebben om langer lekker te kunnen blijven werken. Dit heeft geleid tot infographics, workshops en een symposium. Tijdens de 1e ronde van het congres zijn de bevindingen uit deze gezamenlijke activiteiten gedeeld. Vervolgens is in drie sessies nog verder gesproken over onder meer werken en mantelzorg en veerkracht.

HBO-innovatieprijs

De uitreiking van de hbo-innovatieprijs Mens, Werk en Organisatie 2022, werd mogelijk gemaakt door de NSvP en het lectorennetwerk Mens, Werk & Organisatie. De prijzen van 1500, 1000 en 500 euro werden uitgereikt aan drie hbo-bachelor studenten met de meest innovatieve en breed toepasbare beroepsproducten die op basis van praktijkgericht of ontwerpgericht onderzoek zijn ontwikkeld.

De gedeelde 2e prijs was voor Ilse Quak (Hogeschool Inholland) en Greg Schoone (Hogeschool van Amsterdam). De 1e prijs is gewonnen door Ilme Mulders (Fontys Hogeschool) met haar werkboek en aanpak voor teambuilding: de teamversneller.

Foto’s

Bekijk hier de presentaties terug!

Tijdens het congres werden er verschillende sessies verzorgd. De PowerPoint presentaties zijn hieronder te downloaden.

Vitaal Werken: Ronde 2

Vitaal Werken: Ronde 3

 

Inclusieve Arbeidmarkt: Ronde 2

Inclusieve Arbeidsmarkt: Ronde 3

 

Leven Lang Ontwikkelen: Ronde 2

Leven Lang Ontwikkelen: Ronde 3

 

Meer lezen over de onderzoeken?

Het Tijdschrift voor HRM slaat een brug tussen theorie en praktijk, kennis en beleid. Dit doet het tijdschrift door het open access publiceren van artikelen, columns en boekbesprekingen. De afgelopen jaren is er door verschillende onderzoekers uit het lectorennetwerk Mens Werk en Organisatie gepubliceerd in Tijdschrift voor HRM, ook over de onderzoeken die tijdens het congres gepresenteerd zijn. Zo zijn er themanummers geweest over inclusieve arbeidsmarkt en leven lang ontwikkelen, en zijn er verschillende artikelen over vitaal werken gepubliceerd. Wil je deze artikelen lezen, klik dan op deze link.