Mens Werk en Organisatie

  • Samenwerkingsverband

    Het Lectorennetwerk Mens Werk en Organisatie is een samenwerkingsverband van lectoren die vanuit verschillende hogescholen in het land praktijkgericht onderzoek verrichten op het brede terrein van Arbeid.

    Het doel van het platform is om deze lectoren aan elkaar te verbinden én de netwerken van de lectoren te delen. Hierdoor kan kennis breed worden gedeeld en kan praktijkgericht onderzoek meer betekenis krijgen voor werkenden Werkenden: dit is een neutrale term om een persoon aan te duiden die werk heeft, ongeacht of dit in loondienst is dan wel als zzp’er of als werkgever/ondernemer en werkzoekenden, alsmede voor andere stakeholders (zoals overheid, werkgevers, uitkerende instanties).

  • Combinatie van twee netwerken

    We zijn gestart met de combinatie van twee bestaande netwerken: het netwerk van HRM (Human Resource Management) lectoren (actief sinds 2008) en het netwerk van lectoren Arbeid & Welbevinden (actief sinds 2016).

    Zodoende brengt het platform lectoren vanuit meerdere disciplines (HRM, organisatie van arbeid, talentontwikkeling, arbeidsparticipatie, zorg, social work, welzijn) bijeen om samen met ieder hun eigen specifieke ‘netwerk-achterban’ (o.a. kennisinstellingen, cliëntorganisaties, maatschappelijke instellingen en bedrijven, kennisnetwerken, gemeentelijke en overheidsinstellingen) het brede vraagstuk van arbeid te benaderen.

Andere netwerken

Het Lectorennetwerk Mens Werk en Organisatie beoogt een open netwerk te zijn. Het ligt voor de hand om waar relevant de samenwerking te zoeken met andere landelijke netwerken van lectoren, zoals het al langer bestaande lectorennetwerk Social Work, bijvoorbeeld op het gebied van armoede en arbeidsparticipatie of bij het bestaande lectorenplatform Sport als het gaat om leefstijl op de werkplek. Diverse partijen hebben reeds hun belangstelling voor samenwerking getoond. Het platform biedt de mogelijkheden om deze contacten te delen én uit te breiden.