NSvP en Breed Platform Arbeid lanceren HBO-prijs voor productinnovatie

Een nieuwe prijs in het leven geroepen voor HBO-bachelor studenten met innovatieve praktijkproducten:
De HBO-innovatieprijs Mens, Werk en Organisatie

Over de prijs

De prijs is bestemd voor HBO-bachelor studenten met de meest innovatieve en breed toepasbare beroepsproducten die op basis van praktijkgericht of ontwerpgericht onderzoek zijn ontwikkeld.

  • Inhoudelijk gaat het om een prijs voor praktisch toepasbare methoden, instrumenten en technieken gerelateerd aan de thema’s: leven lang ontwikkelen, inclusie, waarde van werk en vitaal werk(en).
  • De prijs richt zich op een innovatief en (breed) toepasbaar beroepsproduct.
  • Er worden jaarlijks drie prijswinnaars aangewezen die hun prijzen van respectievelijk 1500, 1000 en 500 euro in ontvangst nemen tijdens een conferentie in november.

Wie kunnen indienen?

Alleen innovatieve en kwaliteit goed onderbouwde (beroeps)producten, (beloond met een 8 of hoger) kunnen worden ingediend. De voordracht wordt gedaan door de onderwijsinstellingen zelf. Er kunnen maximaal 2 producten per onderwijsinstelling worden voorgedragen. De onderwijsinstelling stelt de studenten zelf in kennis over de voordracht.

Wanneer en hoe kan worden ingediend?

Ieder jaar worden hogescholen uitgenodigd tussen 1 juni en 15 juli hun beste beroepsproducten van het voorafgaande studiejaar in te dienen. De beschrijving van het praktijkproduct met de bijbehorende onderbouwing kan worden gemaild aan het secretariaat van het Breed Platform. Het secretariaat kan ook terugkoppelen naar de hogeschool als het maximum van twee inzendingen is overschreden, waarna de betrokken lectoren de definitieve selectie maken.

Hoe worden de prijzen uitgereikt?

De inzendingen worden in de zomer door een onafhankelijke jury beoordeeld. Uit de inzendingen selecteert de jury vijf genomineerden die mogen pitchen op de conferentie. De jury bepaalt vooraf de eerste en de tweede prijs, voor de toekenning van de derde prijs is de pitch doorslaggevend. Tijdens de conferentie worden de prijzen uitgereikt aan de drie winnaars.

Over de initiatiefnemers

De HBO-innovatieprijs Mens, Werk en Organisatie is een initiatief van de NSvP: kennisplatform  www.innovatiefinwerk.nl, dat zich richt op een waardevolle en menswaardige toekomst van werk, en het Breed Platform Arbeid, een samenwerkingsverband van 32 lectoren die onderzoek verrichten op het brede terrein van arbeid.