Nieuws

 • Terugblik Mens, Werk en Organisatie congres 2022

  Op 29 september 2022 vond het tweejaarlijks Praktijk & Onderzoek congres van het lectorennetwerk Mens, Werk en Organisatie (MWO) plaats. Het netwerk – mede mogelijk gemaakt door de platformregeling van Regieorgaan SIA – bestaat uit ruim 30 Nederlandse lectoraten die met meer dan 200 docent-onderzoekers onderzoek doen naar vraagstukken gericht op het vlak van HRM, arbeid en welbevinden. Het congres vond plaats in de LocHal te Tilburg. Tijdens dit Mens, Werk en Organisatie congres stonden de volgende drie thema’s centraal: Inclusieve arbeidsmarkt Het thema inclusieve arbeidsmarkt heeft een position paper over ‘inclusie’ ontwikkeld. Deze paper was de kapstok voor een gesprek over het perspectief waarmee we kijken naar de inclusieve arbeidsmarkt als normatief doel. Tevens is aandacht besteed aan een leernetwerk rondom inclusief werkgeverschap met werkgevers en studenten uit de regio’s Zwolle, Arnhem/Nijmegen en Utrecht. In de 2e en 3e ronde zijn verschillende projecten toegelicht waarin de arbeidsmarktparticipatie van verschillende groepen, zoals vluchtelingen en internationaal talent, nader is onderzocht. Leven lang ontwikkelen De subgroep Leven lang ontwikkelen heeft de afgelopen jaren de krachten gebundeld om meer kennis te ontwikkelen over de wijze waarop complexe samenwerkingen in learning communities – samenwerkingen waarin publieke en private organisaties samenwerken, leren en innoveren – kunnen bijdragen aan het versterken van de arbeidsmarkt. Er zijn door de lectoraten verschillende best practices ontwikkeld in projecten in verschillende sectoren (zorg, ict, installatie, logistiek etc.). Tevens heeft de groep gewerkt aan de ontwikkeling van gezamenlijk onderwijs en een fikse bijdrage geleverd aan een special issue over Leven lang Ontwikkelen in Tijdschrift voor HRM. In de 2e en 3e ronde zijn zo’n 20 onderzoeken besproken, onder meer over skills paspoorten, regionale samenwerking op de arbeidsmarkt en collectief leren. Vitaal werk(en) De afgelopen twee jaar hebben de lectoren bij het thema vitaal werk(en), in co-creatie met werknemers (vakmensen) en hun werkgevers, achterhaald wat vakmensen nodig hebben om langer lekker te kunnen blijven werken. Dit heeft geleid tot infographics, workshops en een symposium. Tijdens de 1e ronde van het congres zijn de bevindingen uit deze gezamenlijke activiteiten gedeeld. Vervolgens is in drie sessies nog verder gesproken over onder meer werken en mantelzorg en veerkracht. HBO-innovatieprijs De uitreiking van de hbo-innovatieprijs Mens, Werk en Organisatie 2022, werd mogelijk gemaakt door de NSvP en het lectorennetwerk Mens, Werk & Organisatie. De prijzen van 1500, 1000 en 500 euro werden uitgereikt aan drie hbo-bachelor studenten met de meest innovatieve en breed toepasbare beroepsproducten die op basis van praktijkgericht of ontwerpgericht onderzoek zijn ontwikkeld. De gedeelde 2e prijs was voor Ilse Quak (Hogeschool Inholland) en Greg Schoone (Hogeschool van Amsterdam). De 1e prijs is gewonnen door Ilme Mulders (Fontys Hogeschool) met haar werkboek en aanpak voor teambuilding: de teamversneller. Foto’s Bekijk hier de presentaties terug! Tijdens het congres werden er verschillende sessies verzorgd. De PowerPoint presentaties zijn hieronder te downloaden. Vitaal Werken: Ronde 2 Hoe kies je je digitale assistent? Scholingsdeel-name en leercultuur in Groningen en Drenthe Platform Mentale Gezondheid op de werkvloer Het effect van de coronapandemie op het onderlinge contact tussen medewerkers en met studenten. Mentale gezondheid in spel, project en onderzoek Samenwerking HR en bedrijfsgezongeidszorg voor veerkracht van medewerkers Vitaal Werken: Ronde 3 Duurzame inzetbaarheid Friese Zorg Werken en mantelzorg: een citizen science aanpak   Inclusieve Arbeidmarkt: Ronde 2 Het samenleergesprek: Groeien door samen te leren Eigen regie in de schoonmaak- en glazenwassers branch Duurzame en innovatieve samenwerking in het ecosysteem van sociaal ondernemers Werk als middel naar inclusie van vluchtelingen? Inclusieve organisatie-cultuur bij Windesheim Inclusieve Arbeidsmarkt: Ronde 3 Entree-studenten op weg helpen naar werk Creëren arbeids-kansen onder (afgestudeerde) studenten van het hoger onderwijs Beter weten wat werkt voor jou Praktisch tools om impact van arbeidsprati-cipatie te meten Monitoring opleidings-programma statushouders tot buschauffeurs bij Keolis NL Aantrekken en behouden van internationaal talent   Leven Lang Ontwikkelen: Ronde 2 Economische kwalificatieveroudering en ontwikkelingsmogelijkheden in het werk De invloed van scholing op de wendbaarheid van inwoners in de regio Zwolle Leren door innoveren met ervaren professionals De logistieke skills in een veranderende logistieke wereld Heel Holland matcht: de meerwaarde van skills matching voor werkgevers Help (eigen)wijs grijs op reis, digitale skills paspoort bij vijftigplussers Onderzoekend coachen of coachend onderzoeken De sleutelrol van bruggenbouwers in learning communities Autonomie in samenspraak: een actie(f) interprofessioneel leertraject in de verpleeghuiszorg Talentmonitor: in kaart brengen van dynamiek op de Noordelijke arbeidsmarkt MKB route in het HBO Leven Lang Ontwikkelen: Ronde 3 Leerervaringen van schoolleiders kinderopvang managers: een logboekstudie Werken is leren; blijven werken aan krachtige leerwerkomgevingen Starten op de arbeidsmarkt Met een triple helix naar partnership naar nieuwe werkgelegenheid Transdisciplinaire samenwerkingsverbanden: groei en ontwikkelstadia De SMS-Tool: Strategische Motieven voor interorganisationele samenwerking Learning Communities: het verbinden van werken, leren en innoveren De bijdrage van leernetwerken aan verander- en innovatieprocessen in organisaties LLO in de tuinbouwsector: samen aan de slag met transities Experimenteren met mens-cobot samenwerking: aanjagers van mensgericht ontwerp Het combineren van banen binnen en buiten het onderwijs als vliegwiel voor Leven Lang Ontwikkelen   Meer lezen over de onderzoeken? Het Tijdschrift voor HRM slaat een brug tussen theorie en praktijk, kennis en beleid. Dit doet het tijdschrift door het open access publiceren van artikelen, columns en boekbesprekingen. De afgelopen jaren is er door verschillende onderzoekers uit het lectorennetwerk Mens Werk en Organisatie gepubliceerd in Tijdschrift voor HRM, ook over de onderzoeken die tijdens het congres gepresenteerd zijn. Zo zijn er themanummers geweest over inclusieve arbeidsmarkt en leven lang ontwikkelen, en zijn er verschillende artikelen over vitaal werken gepubliceerd. Wil je deze artikelen lezen, klik dan op deze link.


  Lees meer
 • HRM Praktijk en Onderzoek congres 6 november 2020 – een terugblik

  Vrijdag 6 november heeft het online congres HRM Praktijk en Onderzoek plaatsgevonden, met als thema ‘De impact van HRM-praktijkgericht onderzoek. Dit congres werd alweer voor de zesde keer georganiseerd, en dit keer online zoals je het fysiek zou ervaren. Met 43 workshops en 72 sprekers en presentaties en in totaal 176 bezoekers online is het congres een groot succes geworden. De impact van hogescholen en universiteiten van groot belang Petra Smeets, lid college van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen verzorgde de inleiding. Ze heeft het over het verdwijnen van 181.000 banen, ondanks de steun van de overheid de afgelopen tijd. Dit is ook zorgelijk voor de HRM processen. We blijven volgens haar te lang hangen in publicaties en presentaties en we kijken te weinig naar de praktijk, prototype en product. Hogescholen kunnen een belangrijke functie vervullen in dit proces. Ton Wilthagen vertelt hoe veerkrachtig en daadkrachtige de arbeidsmarkt juist in deze tijd moet zijn en dat daarin regionale samenwerking erg belangrijk is. Dit is door de huidige situatie nog moeilijker dan de vorige financiële crisis. Mensen, bedrijven en regio’s lopen grote risico’s. De impact van universiteiten en hogescholen op de regionale samenwerking is daarin van groot belang. Bekijk hier de gehele opname van de inleiding, en presentatie van keynote spreker Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan de Universiteit Tilburg. Mark Mobach, lector Facility Management gesproken over praktijkgericht onderzoek wat is het en wat heb je er precies voor nodig om succesvol praktijkgericht onderzoek te doen. Hij gebruikt een aantal voorbeelden uit de praktijk, gericht op het systeem hoe verbind je onderzoek, onderwijs en praktijk aan elkaar. Je hebt niet alleen visie, tijd, geld, ruimte en ondersteuning nodig maar ook lef! Michiel Kahmann, directeur P&O van het Universitair Medisch Centrum Groningen sprak over het Platform Mentale Gezondheid en de visie op mentale gezondheid vanuit het UMCG. Bekijk hier de gehele opname presentatie van keynote spreker lector Mark Mobach, lector Facility Management aan de Hanzehogeschool Groningen en Michiel Kahmann, directeur P&O Universitair Medisch Centrum Groningen. Juist het praktijkonderzoek op het hbo kan ons helpen in deze coronacrisis ScienceGuide, een podium die iedereen in het hoger onderwijs, de wetenschap en de kennissector verbindt, was aanwezig tijdens het congres. Lees hier het artikel Juist het praktijkonderzoek op het hbo kan ons helpen in deze coronacrisis. Programmaboekje Workshops en presentaties Bekijk hier het gevarieerde aanbod van presentaties in de workshops en bekijk waar mogelijk de online opnames terug. Linkjes naar opnames HRM Praktijk en Onderzoek Congres 6 november 2020 Opening, inleiding en 1e keynote 2e Keynote Workshops Vitaal werken 1 Workshops Vitaal werken 2 Workshops Inclusie 2 Workshops Leven Lang Ontwikelen 1 Workshops Leven Lang Ontwikkelen 3-1 Workshops Leven Lang Ontwikkelen 3-2 Workshops Leven Lang Ontwikkelen 3-3 Workshops Inclusie 4 Workshops Leven Lang Ontwikkelen 5 Workshop Leven Lang Ontwikkelen 6-1 (geen toestemming voor publicatie) Workshops Leven Lang Ontwikkelen 6-2 Workshops Leven Lang Ontwikkelen 6-3 Workshops Herwaardering van Werk Workshops Inclusie 5 Presentatie Workshops  Vitaal werk(en) Succesvol Projectmanagement in China – Een exploratief onderzoek ten behoeve van curriculumontwikkeling Action Research Platform Mentale Gezondheid – Samen sterk voor extra gezonde jaren op het werk Voorbij duurzame inzetbaarheid: ervaringskennis als brandstof voor innovatief gedrag Werk en welzijn van medewerkers in tijden van corona: eerste lessen uit onderzoek onder medewerkers op de Hogeschool van Amsterdam Kwaliteitsindicatoren binnen de ziekenhuiszorg: een exploratie van de door zorgprofessionals ervaren registratielast en de gevolgen hiervan voor hun werkplezier Leiderschap op de werkvloer Vitaal aan het werk – maar wat heb jij hiervoor nodig? – Het vitaliteitsspel Workshops Inclusie Het gesprek in beeld: leren van interacties met werkzoekenden Arbeidsinclusie kwetsbare medewerkers Hogeschool Rotterdam Nieuwe baanmethodiek: routes naar werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Naar integrale aanpak voor zij-instroom naar de techniek met behulp van ‘sociale innovatie business model canvas’ Statushouders voor de klas, of nog niet? Zij-instroom van statushouders in de logistiek. Een verkenning Laat ze niet los – Een verkenning naar wat nodig is voor een duurzame overstap naar de arbeidsmarkt voor jonge professionals met psychische of psychiatrische klachten Blijven werken; zó houden we mensen met psychische klachten binnenboord. Bevindingen van en over medewerkers met een lage SES Gildeleren voor kwetsbare jongeren Pionieren in Zaanstad: Integraal werken in wijkteams die de verbinding zoeken tussen WMO en Participatiewet Digitale inclusie – Een HRM-onderzoeksagenda Stimuleren van arbeidsparticipatie via aanbestedingen; een kwantitatieve analyse Social impact beloond: een ontwerpgericht handelingsonderzoek naar het meten van social impact bij arbeidsparticipatie Op welke wijze kan de leidinggevende ondersteunen bij de koppeling van talent aan werkactiviteiten en organisatiedoelen Leven Lang Ontwikkelen Skillspaspoort: een kwalitatieve verkenning onder werkgevers en werknemers Werken aan employability; Leo Loopbaan, een loopbaancentrum gericht op het bevorderen van de employability van de Limburgse beroepsbevolking Bevorderen van leren in het innovatieproces van House of Skills Learning communities als innovatieversneller Succesfactoren voor het verduurzamen van opbrengsten van learning communities (in de Greenport) en de rol die de HRM professional hierbij kan spelen Ontwikkeling van ontwerpprincipes voor een krachtige leerwerkomgeving Het geheel is meer dan de som der delen: een experimental learninig lab voor een interdisciplinaire Master Onbenut potentieel van hybride docenten Omscholing en behoefte aan ICT personeel Intrapreneurship; Wat, waarom en hoe? Best pratices in tijden van Corona Wicked Explorer Bedrijfsscholing in partnerschap Leercultuur in het MKB; geen luxe maar noodzaak Het creëren van een lerende innovatieve organisatie; een theoretisch model en praktijkvoorbeelden Bruggenbouwers in het hoger onderwijs. Een praktijkgericht onderzoek naar competenties en professionalisering Studeren en werken in Groningen; eerste bevindingen van de Talentmonitor Beroepen in het groen: (te) onbekend, (te) onbemind Impact van digitalisering op loopbanen en de arbeidsmarkt in de provincie Limburg (Her)waardering van werk De Wijk als werkgever De consequenties van flexibele arbeid voor vast personeel Samenwerken met een collaboratieve robot: een verkenning van de gevolgen voor de inrichting en beleving van werk


  Lees meer
 • 2020 – HRM Praktijk & Onderzoek congres  6 november

  Impact van HRM-praktijkonderzoek Het congres vindt dit jaar plaats bij de Hanzehogeschool Groningen. Dit keer zal het een speciale digitale editie worden waar docenten, onderzoekers en mensen uit het bedrijfsleven elkaar kunnen ontmoeten. De Hanzehogeschool Groningen als host zorgt vanuit Groningen voor een programma waarin actie en rust elkaar op een dynamische manier afwisselen. De onderzoekersmiddag wordt in verband met COVID-19 dit jaar niet georganiseerd.


  Lees meer
 • Vierde, herziene druk verschenen van Handboek arbeid & gezondheid

  Deze vierde editie van het Handboek Arbeid & Gezondheid geschreven door Yvonne Heerkens, André Bieleman, Harald Miedema, Josephine Engels en Marcel Balm is geheel geactualiseerd. Werk is belangrijk voor mensen; werk draagt bij aan zelfstandigheid, zelfrespect en ontplooiing. En met de toenemende vergrijzing en flexibilisering van de arbeidsmarkt is het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie een steeds grotere uitdaging.  Hoe pak je dat aan? Deze vierde editie van het Handboek arbeid & gezondheid sluit naadloos aan bij de recente ontwikkelingen in werk en gezondheid, zoals de gevolgen van de COVID-19-pandemie. In het traject van het aan het werk krijgen (inclusie / integratie), aan het werk houden en het weer terugbrengen naar het werk (re-integratie) spelen – naast de werkende zelf – veel professionals een rol, waaronder paramedici, arbeidsdeskundigen, arboverpleegkundigen en toegepast psychologen. Zij vormen samen de doelgroep van dit handboek. Ook andere (arbo)professionals zijn betrokken, zoals bedrijfs- en verzekeringsartsen, HRM-managers en preventiemedewerkers. Het Handboek Arbeid & Gezondheid is onmisbaar voor iedereen in opleiding tot beroepen gericht op het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie. Ook voor alle professionals die al werken in het mooie maar complexe veld arbeid en gezondheid is dit boek een nuttige bron van informatie.


  Lees meer
 • 2018 – 9 November Lustrum HRM Praktijkonderzoek Congres

  9 November 2018 Lustrum HRM Praktijkonderzoek Congres Eenmaal in de twee jaar organiseert het HRM lectoren netwerk het HRM Praktijk & Onderzoek congres. Dit congres biedt bezoekers een unieke gelegenheid om zich te verdiepen in de laatste trends en onderzoeksresultaten binnen het vakgebied van HRM. Er wordt praktijkgericht onderzoek gedeeld van en met vakmensen. Doelgroep: HRM docenten, medewerkers en onderzoekers van hogescholen, onderzoekers van instituten en andere kennisinstellingen en HRM adviseurs, (HR-)consultants en leidinggevenden van bedrijven ontmoeten elkaar en wisselen hun kennis en wat hen bezighoudt uit. We zijn inmiddels toe aan het 5e congres, ons eerste Lustrum. Het vindt plaats op 9 november 2018 bij Saxion in Deventer.


  Lees meer