2022 – HRM Praktijk en Onderzoek Congres Mens Werk en Organisatie

Duurzaam werken in de toekomst Het netwerk (mede mogelijk gemaakt voor de platformregeling van Regieorgaan SIA) bestaat uit ruim 30 Nederlandse lectoraten, die jaarlijks met meer dan 200 docent-onderzoekers, onderzoek doen naar vraagstukken gericht op het vlak van HRM, arbeid en welbevinden. Het thema van dit jaar is ‘Duurzaam werken in de toekomst’. Duurzaam werken … Lees meer

2022 – 10 Februari: Festival Lekker Werken voor Vakmensen

Hoe kunnen vakmensen langer lekker werken? Doel van het festival We nodigen je persoonlijk uit om op 10 februari de vraag ‘hoe kunnen vakmensen langer lekker werken’ verder te verkennen. Met vakmensen bedoelen we praktijkgeschoolde mensen die vooral met hun handen werken. We willen in dit festival: Kennis uit recente onderzoeken delen en toetsen aan … Lees meer

2020 – HRM Praktijk & Onderzoek congres  6 november

Impact van HRM-praktijkonderzoek Het congres vindt dit jaar plaats bij de Hanzehogeschool Groningen. Dit keer zal het een speciale digitale editie worden waar docenten, onderzoekers en mensen uit het bedrijfsleven elkaar kunnen ontmoeten. De Hanzehogeschool Groningen als host zorgt vanuit Groningen voor een programma waarin actie en rust elkaar op een dynamische manier afwisselen. De … Lees meer

2020 – 16 juni Eerste Themabijeenkomst subgroep Vitaal Werk(en)

Behoeftepeiling bij praktijkpartners rondom leefstijlinterventies op de werkplek Op 16 juni  2020 zal een eerste themabijeenkomst gehouden worden met de subgroep Vitaal Werk(en), bestaande uit de lectoren: Klaske Veth, Tonnie van der Zouwen, Annet de Lange, Sarah Detaille, André Bieleman en Josephine Engels. Inhoud bijeenkomstDeze themabijeenkomst heeft in deze bijzonder tijd een ander karakter gekregen dan … Lees meer

Organisaties en HR in verandering: de robot de baas?

Een gratis Massive Open Online Course is beschikbaar over de toekomst van werk en HRM op basis van vijf praktijkcases en onderzoek vanuit de HRM lectoraten. Droom of realiteit In hoeverre is het droom of werkelijkheid dat de robot de werkvloer zal overheersen, dat slimme systemen voor een hele andere relatie en manier van samenwerken … Lees meer

MOOC Smart Industry: de toekomst van werk en hrm

Een gratis Massive Open Online Course over big data analytics, inclusief een KLM big data case specifiek voor HRM studenten en professionals. Informatie MOOC Smart Industry: de toekomst van werk en hrm Deze gratis online cursus gemaakt door Saxion en TechYourFuture bevat vijf Smart Industry praktijkcasussen die gemaakt zijn met bedrijven uit de Smart Industry. … Lees meer

NSvP en Breed Platform Arbeid lanceren HBO-prijs voor productinnovatie

Een nieuwe prijs in het leven geroepen voor HBO-bachelor studenten met innovatieve praktijkproducten: De HBO-innovatieprijs Mens, Werk en Organisatie Over de prijs De prijs is bestemd voor HBO-bachelor studenten met de meest innovatieve en breed toepasbare beroepsproducten die op basis van praktijkgericht of ontwerpgericht onderzoek zijn ontwikkeld. Inhoudelijk gaat het om een prijs voor praktisch … Lees meer

MOOC HR data analytics

Een gratis Massive Open Online Course over big data analytics inclusief een KLM big data case, specifiek voor HRM-studenten en professionals. MOOC Business Analytics Bedrijven hebben enorm veel data beschikbaar binnen de eigen organisatie die gebruikt kunnen worden om processen te analyseren en te optimaliseren. Als (startend) professional krijg je dan ook steeds vaker te … Lees meer

Vierde, herziene druk verschenen van Handboek arbeid & gezondheid

Deze vierde editie van het Handboek Arbeid & Gezondheid geschreven door Yvonne Heerkens, André Bieleman, Harald Miedema, Josephine Engels en Marcel Balm is geheel geactualiseerd. Werk is belangrijk voor mensen; werk draagt bij aan zelfstandigheid, zelfrespect en ontplooiing. En met de toenemende vergrijzing en flexibilisering van de arbeidsmarkt is het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie een … Lees meer