Artikelen 2022

Presentaties Mens, Werk en Organisatie, congres 2022

Vitaal werken: Ronde2

Hoe kies je je digitale assistent?
Platform Mentale Gezondheid op de werkvloer
Het effect van de coronapandemie op het onderlinge contact tussen medewerkers en met studenten.

Vitaal werken: Ronde3

Duurzame inzetbaarheid Friese Zorg
Werken en mantelzorg: een citizen science aanpak

Inclusieve Arbeidsmarkt: Ronde 2

Het samenleergesprek: Groeien door samen te leren
Duurzame en innovatieve samenwerking in het ecosysteem van sociaal ondernemers
Inclusieve organisatie-cultuur bij Windesheim

Inclusieve Arbeidsmarkt: Ronde 3

Entree-studenten op weg helpen naar werk
Praktisch tools om impact van arbeidsprati-cipatie te meten
Monitoring opleidings-programma statushouders tot buschauffeurs bij Keolis NL
Aantrekken en behouden van internationaal talent

Leven Lang Ontwikkelen: Ronde 2

Economische kwalificatieveroudering en ontwikkelingsmogelijkheden in het werk
De invloed van scholing op de wendbaarheid van inwoners in de regio Zwolle
De logistieke skills in een veranderende logistieke wereld
Heel Holland matcht: de meerwaarde van skills matching voor werkgevers
Onderzoekend coachen of coachend onderzoeken
Autonomie in samenspraak: een actie(f) interprofessioneel leertraject in de verpleeghuiszorg

Leven Lang Ontwikkelen: Ronde 3

Leerervaringen van schoolleiders kinderopvang managers: een logboekstudie
Met een triple helix naar partnership naar nieuwe werkgelegenheid
De SMS-Tool: Strategische Motieven voor interorganisationele samenwerking
Experimenteren met mens-cobot samenwerking: aanjagers van mensgericht ontwerp
Het combineren van banen binnen en buiten het onderwijs als vliegwiel voor Leven Lang Ontwikkelen