2022 – 10 Februari: Festival Lekker Werken voor Vakmensen

Hoe kunnen vakmensen langer lekker werken?

Doel van het festival

We nodigen je persoonlijk uit om op 10 februari de vraag ‘hoe kunnen vakmensen langer lekker werken’ verder te verkennen. Met vakmensen bedoelen we praktijkgeschoolde mensen die vooral met hun handen werken. We willen in dit festival:

  1. Kennis uit recente onderzoeken delen en toetsen aan ervaringen
  2. In beeld krijgen hoe we de komende 10 jaar hieraan kunnen samenwerken

Wat gaan we doen?

We starten met een korte presentatie van praktische handreikingen. Die zijn gemaakt door diverse onderzoeksteams samen met vakmensen. In de eerste ronde van het festival gaan we in kleine groepen deze praktische handreikingen bespreken. Wat vind je ervan? Wat kan er nog beter? Na de pauze gaan we in dezelfde kleine groepen beelden maken van waar we naar toe willen in de komende 10 jaar als het gaat om lekker langer werken voor vakmensen. Die beelden delen we in de grote groep.

Wie komen er?

We willen niet zomaar iedereen, we nodigen een select gezelschap uit. Om een goede mix te krijgen van vakmensen, onderzoekers, leidinggevenden, beleidsmakers en professionals die duurzaam vitaal werken voor vakmensen belangrijk vinden. We vragen jou om erbij te zijn, en ook om vakmensen mee te nemen die willen laten horen wat zij nodig hebben.

Hartelijke groet van het team Duurzaam Vitaal Werken van het Breed Platform Arbeid,

Klaske Veth, lector Hanzehogeschool Groningen

Josephine Engels, lector HAN Hogeschool

Sarah Detaille, associate lector HAN Hogeschool

André Bieleman, associate lector Saxion Hogeschool

Tonnie van der Zouwen, lector Avans Hogeschool