2020 – 16 juni Eerste Themabijeenkomst subgroep Vitaal Werk(en)

Behoeftepeiling bij praktijkpartners rondom leefstijlinterventies op de werkplek

Op 16 juni  2020 zal een eerste themabijeenkomst gehouden worden met de subgroep Vitaal Werk(en), bestaande uit de lectoren: Klaske Veth, Tonnie van der Zouwen, Annet de Lange, Sarah Detaille, André Bieleman en Josephine Engels.

Inhoud bijeenkomstDeze themabijeenkomst heeft in deze bijzonder tijd een ander karakter gekregen dan een breed uitgedragen themabijeenkomst: Er is voor gekozen om onze landelijke partner, het RIVM, platform te geven om in een gesubsidieerd onderzoek rondom leefstijl op de werkplek een eerste behoeftepeiling te houden. Dat gebeurt onder de praktijkpartners die meedoen in het onderzoek. In een digitale omgeving zijn de organisaties uitgenodigd om met directeuren, HR-adviseurs,  Bedrijfsleiding, Arbocoördinatoren, (13 mensen), enz. mee te praten over vragen als:

  •       Aan welk van de leefstijlthema’s (BRAVO = Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding,   Ontspanning) hecht uw organisatie de meeste waarde?
  •        Hebben jullie al positieve ervaringen met een programma gericht op het  bevorderen van de gezondheid van medewerkers? Wat waren de succesvolle  factoren?
  •        Heeft u ook programma’s gehad die niet succesvol waren? Welke factoren speelden hierin een rol?
  •        Hoe komen we tot een integrale aanpak van leefstijl op de werkplek? Denk daarbij aan interventies op individueel, team- en organisatieniveau?

Vanuit het RIVM zullen twee mensen de focusgroep leiden.

Wat doen de lectoren?

De lectoren van het BPA zullen als toehoorder aanwezig zijn. Producten die zij zullen opleveren zijn een artikel voor een vaktijdschrift (bijv. het tijdschrift voorHRM) en een infographic met de opgehaalde behoeften / randvoorwaarden, die voor andere bedrijven, maar ook voor studenten en docenten interessant zijn.